Σύμβαση χρήσης

Ο πελάτης που επισκέπτεται τον ιστότοπο και χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης "Κοεμτζόπουλος Ευριπίδης" (με την εμπορική ονομασία "Εκχύλισμα", εφεξής "Εταιρεία"),  παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης  που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Εταιρεία. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου. Ο πελάτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρείας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων αυτών.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ( Η/Υ) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Ευθύνη του πελάτη

Ο πελάτης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.


Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο πελάτης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, των επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα της Εταιρείας παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. 
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. 
Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές/servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των πελατών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος από ζημιά που θα προκληθεί από ενδεχόμενους "ιούς", το αναλαμβάνει ο πελάτης, και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.


Υπερσυνδεσμοί/hyperlinks προς άλλους ιστότοπους/websites και σελίδες

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω υπερδεσμών/hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο πελάτης  πρέπει να  απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Δημιουργία λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email (Εγγραφή στο πελατολόγιο) 

Η Εγγραφή στο πελατολόγιο της Εταιρείας (δημιουργία λογαριασμού) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης/e-mail  και η χρήση αυτών, διέπονται από τους όρους της παρούσας. Εάν ένας χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, ζητείται να μην ενεργοποιήσει την Εγγραφή. Μόλις ο  χρήστης υποβάλει τα δεδομένα του / της, τότε πρέπει να επιλέξει ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης για το  λογαριασμό  του / της. Ο κάτοχος του λογαριασμού  είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε χρήση και περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται και η Εταιρεία δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για πράξεις που σχετίζονται με του λογαριασμού  του κατόχου. Ο κάτοχος ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτους χωρίς άδεια και για οποιεσδήποτε άλλες παραβάσεις του λογαριασμού του. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τις διευθύνσεις email των χρήστών. Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο αυτών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και μπορεί να στέλνει μηνύματα και οικονομικές πληροφορίες στους κατόχους διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν δηλώνουν διαφορετικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο από τη δημιουργία λογαριασμού  ή να το απενεργοποιήσει σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.


Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. 

Ασφάλεια συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας

H ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί πιστωτικούς οργανισμούς για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο καμία από τις πληροφορίες που αφορούν σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες των πελατών δεν καταγράφονται στην βάση δεδομένων του ιστότοπου. Για τις συναλλαγές χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της (Τράπεζα), ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού, το οποίο γνωρίζει μόνο αυτός.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη και δεσμεύει  μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη προστατεύονται ως εμπιστευτικές με την τήρηση των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

-Αναγνώριση Πελατών: Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του  πελάτη είναι δύο: Α) το όνομα χρήστη και το Β) Ο μυστικός κωδικός πρόσβασης, Κάθε φορά που ο  πελάτης τις καταχωρεί, αποκτά πλήρη πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες. Δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τον μυστικό κωδικό πρόσβασης όσο συχνά επιθυμεί. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στα δεδομένα του είναι ο ίδιος μέσω των παραπάνω κωδίκων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διατήρηση του απορρήτου του από τρίτους. Αν χαθεί ή διαρρεύσει, θα πρέπει να μας ειδοποιήσει αλλιώς, διαφορετικά η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποκαλύπτει  με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών.

-Εξασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών σας δεδομένων μετάδοσης: Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

-Κρυπτογράφηση: Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του ιστοτόπου μας κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 128-bit.

-Μυστικότητα: Τα στοιχεία του χρήστη (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) θεωρούνται εμπιστευτικά. Οι χρήστες παρέχουν πληροφορίες ως μέρος της επικοινωνίας, της συγκατάθεσής τους και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες ομαλής και εύκολης επικοινωνίας / συναλλαγής. Εξασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για την αντιμετώπιση των αιτημάτων. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και συναλλαγών της, εκτός εάν έχει γραπτή εξουσιοδότηση από αυτούς ή επιβάλλεται με δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.


Διαγραφή προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά  στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μπορούν να διαγράφονται μόνιμα κατόπιν αιτήσεώς τους.


© ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ     Powered by Softways