Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη προστατεύονται ως εμπιστευτικές με την τήρηση των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες διαδικασίες:

-Αναγνώριση Πελατών: Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του  πελάτη είναι δύο: Α) το όνομα χρήστη και το Β) Ο μυστικός κωδικός πρόσβασης, Κάθε φορά που ο  πελάτης τις καταχωρεί, αποκτά πλήρη πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες. Δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τον μυστικό κωδικό πρόσβασης όσο συχνά επιθυμεί. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στα δεδομένα του είναι ο ίδιος μέσω των παραπάνω κωδίκων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διατήρηση του απορρήτου του από τρίτους. Αν χαθεί ή διαρρεύσει, θα πρέπει να μας ειδοποιήσει αλλιώς, διαφορετικά η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποκαλύπτει  με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών.

-Εξασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών σας δεδομένων μετάδοσης: Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

-Κρυπτογράφηση: Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του ιστοτόπου μας κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 128-bit.

-Μυστικότητα: Τα στοιχεία του χρήστη (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) θεωρούνται εμπιστευτικά. Οι χρήστες παρέχουν πληροφορίες ως μέρος της επικοινωνίας, της συγκατάθεσής τους και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες ομαλής και εύκολης επικοινωνίας / συναλλαγής. Εξασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για την αντιμετώπιση των αιτημάτων. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και συναλλαγών της, εκτός εάν έχει γραπτή εξουσιοδότηση από αυτούς ή επιβάλλεται με δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.


Διαγραφή προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά  στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μπορούν να διαγράφονται μόνιμα κατόπιν αιτήσεώς τους.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της Εταιρείας "Εκχύλισμα" υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει καθοριστεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.


Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου 

Για τη χρήση του ηλεκτρονικού καλαθιού της Εταιρίας ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα/Επώνυμο/Διεύθυνση/Πόλη /Τ.Κ. /Χώρα/Τηλέφωνο/ Εmail και επιπλέον Επωνυμία εταιρείας/Α.Φ.Μ./ Δ.Ο.Υ./ Δραστηριότητα όπου απαιτείται η έκδοση τιμολογίου και Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας .
Τα ανωτέρω στοιχεία που απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών), διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του πελάτη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Χρήση ηλ.διεύθυνσης/ email

Για την εγγραφή στο πελατολόγιο της Εταιρίας ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονομα / Επώνυμο/Διεύθυνση / Πόλη /Τ.Κ. / Χώρα/Τηλέφωνο/ Εmail.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. O πελάτης που είναι εγγεγραμμένος στο πελατολόγιο του ηλ. καταστήματος δηλώνει έναν κωδικό πρόσβασης και  οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης που έχει ορίσει,  και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους.

Η Εταιρεία δε γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης των πελατών της ούτε το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες από την ηλ.διεύθυνσή τους.

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλ. διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα (newsletter)  στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.


Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον πελάτη που γίνεται  για την εξόφληση αγοράς, χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας αφορούν αποκλειστικά τη συναλλαγή με την Τράπεζα συνεργασίας και δεν τα γνωρίζει η Εταιρεία.


Υπερσύνδεσμοι/ Hyperlinks 

Η Εταιρεία περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους/hyperlinks  προς άλλου ιστότοπους/ websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολούν.

IP Addresses 

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην Εταιρεία αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των πελατών της και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει κάθε πελάτης της, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Οι πελάτες της Εταιρείας που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρίεας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρεία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Η Εταιρεία και ειδικότερα το τμήμα marketing/εμπορείας  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι πελάτες  έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

© ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ     Powered by Softways